Review Tolkenselect.nl

Op zoek naar een tolk of vertalen? www.tolkenselect.nl biedt u de ruimste keuze uit tolken en vertalers. Dit online platvorm werkt samen met tolken en vertalers en opdrachtgevers. Tolkenselect werkt als tussenpersoon en zoekt voor elke opdracht de beste tolk of vertaler.

U heeft keuze uit vijf verschillende soorten tolken: gesprekstolken, consecutief tolken, simultaantolken, telefonisch tolken of gesprekstolken. Voor elke gelegenheid biedt tolkenselect u de beste mogelijkheid. Alle werknemers bij tolkenselect zijn gekwalificeerde tolken en vertalers. Wilt u een tolk of vertaler huren voor een bijeenkomst, heeft u vaker een tolk nodig dan is het mogelijk een jaarafspraak te maken. Hierdoor treden er geen verschillen in prijs op en heeft u een zeker contract.

U kunt altijd vrijblijvend informatie of een offerte aanvragen bij tolkenselect.nl en zien of deze methode bij u past. U heeft altijd contact via tolkenselect.nl en zij zorgen voor een zo voorspoedig mogelijke samenwerking tussen u en de tolk of vertaler. Ook als u vragen heeft over diensten kunt u online bij tolkenselect terecht of bellen met hun klantenservice.

Zoekt u als tolk of vertaler een baan, dan kunt u ook terecht bij www.tolkenselect.nl. Zij bieden u een afwisselende en uitdagende baan en mogelijkheden tot bijscholing en trainingen.

Dus bent u op zoek naar een geschikte en gekwalificeerde vertaler of tolk? Neem dan eens een kijkje op tolkenselect.nl.

Een tolk Russisch via Tolken Select

Russisch is voor niet-Russen een lastige taal. Zelfs voor mensen die een taalcursus hebben gevolgd is het moeilijk om het Russisch volledig te begrijpen en zich goed verstaanbaar te maken. Doet u zaken met Russische bedrijven, heeft u te maken met Russische patiënten, bent u verwikkeld in juridische zaken waarbij Russen betrokken zijn of zijn er andere situaties waarin een goed begrip van het Russische nodig is? Dan bent u bij Tolken Select aan het juiste adres.

Meer dan een letterlijke vertaling
Via Tolken Select kunt u gebruikmaken van verschillende tolken Russisch, die ieder hun eigen specialisme hebben en uitstekend op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en gevoeligheden binnen hun vakgebied. De tolk vertaalt voor u wat uw zakenrelatie, patiënt of cliënt in het Russisch vertelt. Omgekeerd vertaalt hij of zij ook de boodschap die u aan uw gesprekspartner wilt overbrengen. Deze vertaling gaat verder dan het letterlijk overzetten van de gesproken woorden. Een goede tolk houdt ook rekening met de verschillen in cultuur, beleefdheden, aanspreekvorm en andere details die van belang zijn voor een prettig en constructief gesprek.

De voordelen van Tolken Select
Schakelt u een tolk Russisch in via Tolken Select, dan bent u verzekerd van kwaliteit, maatwerk en een goede, snelle dienstverlening. Bovendien hanteren wij een aantrekkelijk tarief. Maakt u geregeld gebruik van een tolk Russisch, dan is het mogelijk hiervoor jaarafspraken te maken, zodat op de gewenste momenten altijd een tolk voor u beschikbaar is.

Tolk en vertaalcentrum

Voor goede vertalingen of begeleiding bij een gesprek waar de spreker en ontvanger niet dezelfde taal spreken kan een tolk uitkomst bieden. Een tolk luistert nauwkeurig naar een spreker en vertaalt diens woorden. Het gaat hier vaak om het vertalen vanuit een oorspronkelijk taal die door de ontvanger niet wordt begrepen.

De tolk kan zo een hele boodschap vertalen naar begrijpelijke taal voor de ontvanger. Dit moet uiterst nauwkeurig gebeuren omdat een tolk in een gesprek direct moet vertalen. Dit wordt consecutief vertolken genoemd. Er is zo goed als geen tijd voor eventuele correcties van de formulering. Een voorbeeld van het werkterrein van een tolk is bijvoorbeeld bij een conferentie met een buitenlandse spreker die een zaal met mensen wilt toespreken. De tolk kan naast de spreker plaatsnemen en direct de woorden van de spreker vertalen. Dit wordt simultaan vertolken genoemd. Een gesprekstolk is een intermediair tussen mensen die niet dezelfde taal spreken. De gesprekstolk vertaalt korte stukken voor beide aanwezige partijen.

Goede concentratie, goede taalkennis en een neutrale houding zijn hier van groot belang. Ook tijdens rechtzaken kan een tolk worden ingezet omdat volgens de Nederlandse wetgeving er alleen in het Nederlands een proces in de rechtbank mag worden gevoerd. Mocht de getuige, verdachte of andere partij de Nederlandse taal niet beheersen dan kan de gerechtstolk uitkomst bieden. Naast de diensten van een tolk kan vertalen ook op papier plaatsvinden. Een beëdigd vertaler vertaald allerlei documenten van de ene taal naar de andere. Veelal bij officiële documenten is een vertaling van een beëdigde vertaler vereist. Als u een tolk of een vertaling nodig heeft is het verstandig contact op te nemen met een tolk en vertaalcentrum, zo krijgt u gegarandeerd goed werk geleverd.

Tolk Portugees

Portugees is de officiële taal in acht verschillende landen. Brazilië is hier met voorsprong het grootste van. Een tolk Portugees moet dus zeker en vast ook het Braziliaans Portugees onder de knie hebben. In Nederland en België krijgt een tolk echter toch nog altijd meer te maken met het Portugees uit Portugal. Portugal is immers een land dat dichterbij ligt en eveneens lid is van de Europese Unie.

Verschillen

Toen Portugal Brazilië begon te koloniseren, waren er ongeveer 1500 talen in het land. Die zijn er natuurlijk niet allemaal meer, maar ze hebben wel hun sporen nagelaten in de Portugese taal. Er kwamen, door het aanvoeren van slaven, ook steeds meer Afrikaanse invloeden het Portugees binnengeslopen. Een tolk Portugees moet wel goed de verschillen kennen tussen het Braziliaans Portugees en het Portugees uit Portugal. Sommige woorden hebben in de beide talen immers een totaal andere betekenis.

Spelling

Brazilië en Portugal werkten pas vanaf 1943 aan een gezamenlijke spelling. In 1990 werd beslist de verschillen in schrijfwijze op te heffen. Alle landen waar Portugees de officiële taal is, hebben deze nieuwe regels overgenomen in 2009. Een tolk Portugees moet momenteel nog wel rekening houden met de verschillen, want men zit in een soort van overgangsperiode, waardoor de nieuwe spelling pas vanaf 2015 verplicht zal worden in Portugal. In Brazilië is dit al het geval sinds 2013.

Een Engelse tolk voor iedereen

Tegenwoordig spreekt bijna iedere Nederlander wel een woordje Engels. Het vertalen of volgen van een heel gesprek of het bijwonen van bijvoorbeeld een conferentie in het Engels is vaak een heel ander verhaal. Bij dergelijke situaties kan een vertaler of een tolk Engels goed van pas komen. Tegenwoordig huren steeds meer bedrijven en personen een tolk in om op professionele wijze te vertalen wat er gezegd wordt.

In welke situaties komt een tolk Engels van pas?

Heeft u een bedrijf en krijgt u bezoek uit het buitenland? Dan kan het zinvol zijn om een tolk in te huren die ervoor zorgt dat uw boodschap goed overkomt in het Engels. De tolk staat naast u en vertaalt ter plekke wat u in het Nederlands verteld. Het inhuren van een tolk Engels maakt een professionele indruk en voorkomt communicatieproblemen.

Het inhuren van een Engelse tolk

Het inhuren van een tolk Engels wordt gedaan tegen een vooraf bepaald uurtarief. De tolk is aanwezig op de afgesproken tijd en u bepaalt hoe lang hij of zij voor u aan de slag gaat. Ook hanteren sommige tolken een dagtarief, wat prettig kan zijn als u een tolk Engels nodig heeft voor bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek. Via het internet is het eenvoudig om een professionele tolk te vinden en in te huren.

Maak een professionele indruk en huur een tolk Engels in voor uw communicatie in het Engels. Vooral als het gaat om bijvoorbeeld juridische zaken of een contractbespreking is het van groot belang dat uw woorden duidelijk en goed vertaald overkomen.

De Tolken Centrale

De Tolken Centrale beheert een netwerk van ruim 1200 professionele tolken. Alle aan De Tolken Centrale verbonden tolken hebben deelgenomen aan een selectieprocedure en daarmee levert De Centrale tolkdiensten van kwalitatief hoog niveau. En zoals het een vakkundig tolk betaamt, heeft hij zich vanwege de beroepscode te houden aan de geheimhoudingsplicht. De tolken beheersen samen 120 verschillende talen waarbij ze de opdrachtgevers in ruim 200 talencombinaties kunnen bijstaan.

De Tolken Centrale heeft na 25 jaar dienstverlening ook een uitgebreid netwerk aan opdrachtgevers opgebouwd. Er is contact gelegd met uiteenlopende opdrachtgevers zoals ziekenhuizen, rechtbanken, het bedrijfsleven en ministeries. Wanneer de vraag van de opdrachtgever bij De Tolken Centrale bekend is, wordt de meest geschikte tolk voor die specifieke situatie gevraagd. Afhankelijk van de ervaring en expertise van de tolk, zorgt De Centrale per opdracht voor de beste tolk. Zo zijn sommige tolken gespecialiseerd in het fluistertolken, in het consecutieftolken of in het simultaantolken. Met deze expertises onder één dak kan De Tolken Centrale ook een heel team aan tolken samenstellen, bijvoorbeeld voor grootschalige bijeenkomsten. Het matchen tussen opdrachtgever en tolk is één van de grootste succesfactoren van De Tolken Centrale.

Voor zakelijke telefoongesprekken met het buitenland kunnen opdrachtgevers zogenaamde telefoontolken inhuren. Dit kan plaatsvinden door een reservering van te voren maar ook bij ongeplande vergaderingen per telefoon kan een telefoontolk ingezet worden.

In sommige situaties is bij het tolken bepaalde apparatuur nodig of gewenst, zoals een tolkencabine of een fluisterset. Tegen een meerprijs kan De Tolken Centrale voorzien in dergelijke technische ondersteuning.

Tolk opleidingen

Er bestaan verschillende opleidingen waarbij je wordt opgeleid tot tolk. Een voltijd Hbo-opleiding die je zou kunnen volgen is op de Vertaalacademie te Maastricht. Met deze studie leer je je moedertaal perfect te beheersen en daarnaast nog twee vreemde talen zoals Frans of Duits. Andere vaardigheden die je met deze studie leert zijn ondertitelen, software lokaliseren en tolken.

Het volgen van een deeltijdopleiding
Daarnaast kun je ervoor kiezen om een deeltijdopleiding te volgen tot tolk. Particuliere instituten waar je opleidingen in Nederland kunt volgen zijn op de ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen, Stichting Hogeschool West-Nederland voor Vertaler en Tolk, LOI Hogeschool en Vertol Hoger Onderwijs voor Tolken en Vertalers (alleen Spaans). Het diploma dat je met deze opleidingen behaalt door het maken van het nationale examen Vertaler van de Stichting Nationale Examens Vertaler en Tolk, staat erg goed op je CV.

Het is niet noodzakelijk om één van deze opleidingen gevolgd te hebben. Je kunt ook vanuit een andere hoek deze branche inrollen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk met een academische achtergrond een carrière te beginnen als tolk. Een goede taalvaardigheid is in dit geval noodzakelijk.

Belangrijke vaardigheden van een tolk
Naast een goede taalvaardigheid is het ook van belang dat je het niet erg vindt om te presenteren. De mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn tijdens deze studies erg belangrijk. Tevens is het handig wanneer je stressbestendig bent. Het kan lastig zijn om te wisselen tussen verschillende talen, maar je moet te allen tijde een correcte houding aannemen.

Naar verwachting komt er steeds meer vraag naar tolken en vertalers. Het is echter lastig om meteen passend werk te vinden na de opleiding. Het kan mogelijk zijn dat je in het begin een minder passende baan moet aanvaarden, om zo door te groeien als tolk. Je kunt er ook voor kiezen om zelfstandig aan het werk te gaan. Je werkt dan als freelancer voor verschillende bedrijven. Het is een risico, maar wanneer je veel opdrachten binnensleept verdien je op deze manier meer geld dan in vast dienstverband.